fbpx
Chestionar Autoevaluare Transformare Digitală

Autoevaluare: cât de pregătită este organizația pentru transformare digitală

Fiecare întrebare este prezentată ca o pereche de afirmații contrastante. Citiți fiecare pereche și reflectați asupra stării actuale a organizației din care faceți parte. Alegeți numărul pe scala de la 1 la 7 care credeți că reflectă unde se află organizația dumneavoastră în raport cu cele două afirmații: 1 indică o aliniere completă cu afirmația din stânga, 7 cu afirmația din dreapta. Întrebările cu un scor scăzut (1-3) indică o slăbiciune actuală în organizație care va crea provocări pentru orice efort de transformare digitală (DX). Întrebările cu un scor ridicat (4-7) indică un domeniu de încredere mai mare în organizație.

Viziune (Pasul 1)

Oamenii noștri se tem de schimbare și nu au o idee clară despre direcția în care se îndreaptă organizația.

Toată lumea din organizație înțelege agenda noastră digitală și o promovează.

Sprijinul pentru investiții digitale este slab susținut de directorul financiar și de șefii de departamente.

Sprijinul pentru investiții digitale este puternic susținut de directorul financiar și de șefii de departamente.

Inițiativele noastre digitale nu sunt originale și se bazează pe exemplele altora.

Investim doar în inițiative digitale unde avem un avantaj competitiv.

Avem indicatori generali cu care monitorizăm nivelul digital.

Impactul eforturilor noastre de transformare digitală este clar definit, cu parametri care sunt ușor de urmărit.

Organizația noastră urmează trendurile din piața, reacționează la schimbări și este luată prin surprindere când apar jucători noi.

Firma noastră stabilește trendul, fiind atentă la tendințele critice, având timp să aleagă o direcție de urmat.

Priorități (Pasul 2)

Transformarea noastră digitală este o serie de proiecte disparate, fără direcție clară.

Prioritățile clare indică direcția transformării digitale în întreaga noastră organizație.

Eforturile noastre digitale sunt definite de tehnologiile pe care le folosim.

Eforturile noastre digitale sunt definite de problemele pe care le rezolvăm și oportunitățile pe care le urmărim.

Eforturile noastre digitale se concentrează exclusiv pe operațional, reducerea costurilor și optimizarea afacerii.

Eforturile noastre digitale se concentrează atât pe creșterea viitoare, cât și pe îmbunătățirea afacerii .

Doar câțiva oameni din organizația noastră au inițiativă în zona digitală, în timp ce ceilalți preferă stilul tradițional de lucru.

Fiecare dintre departamentele noastre au propriile inițiative digitale, având o listă de idei ce urmează să fie testate.

Transformarea noastră nu este aliniată cu nevoile afacerii și pierde susținere pe măsură ce timpul trece.

Transformarea noastră este aliniată cu nevoile afacerii și sprijinul crește cu timpul.

Experimentare (Pasul 3)

Pentru noi inovarea înseamnă găsirea câtorva idei interesante

Inovare înseamnă pentru noi să testăm multe idei pentru a vedea care merge cel mai bine.

Deciziile importante sunt luate pe baza studiilor de caz, a datelor obținute de la terți și pe opinii ale experților.

Deciziile importante sunt luate pe baza testelor, experimentării și a învățării din reacțiile clienților.

Odată ce echipele noastre încep un proiect, ele se angajează să construiască soluția în întregime.

În orice proiect, echipele noastre se concentrează asupra problemei, dar sunt flexibile în ceea ce privește soluția.

Considerăm că eșecurile sunt costisitoare, așa că teama noastră de a ne asuma riscuri este mare.

Menținem eșecurile la costuri mici și întreținem o afinitate către asumarea de riscuri.

Chiar și ideile noastre bune se mișcă încet și nu par să miște cifrele în compania noastră.

Ideile noastre bune se dezvoltă rapid și oferă valoare de business la scară largă.

Guvernanță (Pasul 4)

Un manager de top trebuie să aprobe personal orice inovație nouă pentru ca aceasta să se realizeze.

Am creat structuri care oferă resurse și guvernanță pentru inovare.

Noile noastre inițiative se mișcă încet și sunt coordonate de echipe tradiționale, în silozuri funcționale.

Noile noastre inițiative se mișcă rapid și sunt conduse de echipe foarte independente și multifuncționale.

Alocarea de resurse pentru noi inițiative este încetinită de ciclul nostru anual de bugetare.

Alocarea resurselor se face rapid prin finanțare prin iterație.

Inovația noastră se limitează la câteva proiecte mari, care sunt greu de oprit odată începute.

Avem un flux constant de inovații, iar acesta este gestionat prin întreruperi inteligente pentru a elibera resurse.

Singurele proiecte noi care primesc sprijin sunt inovațiile cu risc scăzut în activitatea noastră de bază.

Modelul nostru de guvernanță sprijină proiectele cu grad de incertitudine atât scăzut, cât și ridicat, atât în activitatea de bază, cât și în afara acesteia.

Capabilități (Pasul 5)

Sistemele noastre IT rigide ne consolidează silozurile și ne limitează colaborarea.

Sistemele noastre IT modulare se integrează în întreaga noastră organizație și sunt ușor adaptabile la lucrul cu partenerii externi.

Datele generate de afacerea noastră sunt contradictorii, incomplete și inaccesibile managerilor în timp real.

Datele noastre oferă o singură sursă de adevăr pentru managerii din întreaga companie.

Guvernanța noastră centralizată în domeniul IT cauzează blocaje pentru proiectele noi.

Guvernanța noastră IT asigură supravegherea, menținând în același timp inovația în mâinile companiei.

Angajații noștri nu au competențe digitale, așa că proiectele digitale trebuie externalizate.

Propriii noștri angajați pot construi și perfecționa soluții digitale.

Cultura noastră de sus în jos și birocrația sufocă angajații și generează cinism și inerție.

Cultura și procesele noastre le dau angajaților posibilitatea de a impulsiona schimbările de jos în sus.

Rogers, David L.. The Digital Transformation Roadmap